Utomnordiska romer

Under slutet av 1960-talet flyttade cirka 10 000 romer från Polen, Ungern, Spanien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och övriga delar av Östeuropa till Sverige. Denna grupp kallas utomnordiska romer. Enligt rådande politiska ideal bedrevs en stark assimileringspolitik när de kom till Sverige, de skulle lämna sin gamla livsstil och ”tas om hand” av samhället. Bland annat omhändertog socialtjänsten många romska barn.

De utomnordiska romerna kommer från flera olika länder i Europa och började invandra under slutet av 1960-talet till Sverige.

Illustration av Karin Enberg.