Tältlivet

Många svenska romer bodde ända fram till slutet av 1960-talet i tält, husvagnar eller läger runt om i landet. Man försörjde sig på hantverk, handel och underhållning. Romerna blev ofta bortkörda efter några veckor och tvingades leva för sig själva, utanför resten av samhället. Romska barn hade inte rätt att gå i skolan. Vissa källor anger 1959 som det år då skolplikten kom att omfatta även romska barn.

Romska hem i Göteborg på 50-talet.

Källa: Göteborgs Stadsmuseums arkiv.