Svenska romer

Under slutet av 1800-talet kom en ny grupp romer, främst från Ryssland och Frankrike. De kallas svenska romer och försörjde sig genom kopparslageri, förtenning, silversmide och musik. De blev inte utvisade från Sverige men fick inte heller stanna länge på en plats. De fick inte hyra bostäder utan var förvisade till särskilda områden och tältläger och barnen fick inte gå i skolan. Detta förändras först på 1960-talet.

Svenska romer levde länge utanför samhället, reste runt eller bodde i läger. Svenska romer är de som ofta kallades för zigenare.

Illustration av Karin Enberg.