Resanderomer eller resandefolket

De romer som bott innanför det nuvarande Sveriges gränser längst kallas idag resanderomer eller resandefolket. Exakt varifrån de kom är inte fastställt. Redan på 1700- talet görs det skillnad på romer som bott i Sverige länge och de som nyligen kommit in i landet. Som den första romska gruppen i Sverige har resandefolket fått utstå många övergrepp. Hela bostadsområden har blivit nedbrända och de har blivit bortdrivna från sina boplatser. Resande utsattes för tvångssteriliseringar ända in på 1970-talet.

Resanderomer har funnits i Sverige i minst 500 år. Man kallades förr tattare men det är en benämning man velat avskaffa.

Illustration av Karin Enberg.