Nyanlända romer

De som brukar kallas nyanlända romer är oftast från Balkan och har kommit som flyktingar under de senaste tjugo åren. Vissa grupper har haft lätt att etablera sig i Sverige medan andra haft det svårare. På senare tid har det kommit Romer från EU-länder som tack vare den fria rörligheten kunnat resa hit för att söka arbete och försörjning. De lever ofta utanför samhället, då det för de flesta är mycket svårt att hitta arbete och bostäder. Deras tillvaro präglas ofta av hemlöshet och fattigdom.

Nyanlända romer

Idag kommer det romer till Sverige för att söka asyl undan förföljelse och diskriminering. Andra kommer hit för att arbeta ihop pengar för att kunna överleva hemma.

Illustration av Karin Enberg.