Aktivismen

Tiden från 1960-talet och framåt kännetecknas av aktivisternas kamp. Bland annat arbetade Rosa och Katarina Taikon intensivt för att romernas villkor skulle förbättras. De krävde rätt till skolgång och bostad. Andra frågor som upptagit aktivister är rätten till sitt språk, sin kultur och att slippa diskriminering. Rörelsen arbetar även med asylfrågor och att förbättra situationen för romer i Europa.

Den första romska demonstrationen för rätten till utbildning.

Fotograf: Björn Langhammer. Rosa Taikons privata bild.