Vad hände i Sverige?

Vad hände i Sverige?

Under de 500 år som romer har funnits i Sverige har romska grupper kontinuerligt kommit in i landet från andra delar av Europa. Med sig har man haft olika språk, kultur, identitet och utbildning, vilket gör att romer i Sverige är en grupp med stor mångfald.

Den första kända uppgiften om att romer kommit till Sverige är från 1512 då grevinnan och greven Antonius kom till Stockholm med sitt följe. Många romer reste på 1500-talet runt i Europa med rekommendationsbrev av olika slag som till exempel uppgav att de var på botgörarresa. De hitresta romerna blev ganska snart illa sedda. De beskrevs som äventyrliga och gudlösa personer som ansågs stå i förbund med onda makter genom sin läkekonst och spåkunnighet. Många av dessa var skickliga hantverkare vilket utmanade skråväsendet.

Alltsedan den första ankomsten i Sverige har romernas tillvaro präglats av lagar som försökt tvinga dem ut ur landet eller inskränka deras rörelsefrihet och försörjningsmöjligheter. Det har gjorts försök att minska den romska befolkningen genom utvisningar, tvångssteriliseringar och omhändertagande av barn. Det fanns dessutom ett inreseförbud till Sverige för romer mellan 1914 och 1954, medan de två världskrigen rasade i Europa.

Ett vedertaget sätt att beskriva de olika romska grupperna i Sverige är att utgå från vilken period invandringen till Sverige skedde. Enligt den kategoriseringen finns det fem huvudsakliga grupper: resanderomer, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.


Utdrag ur svenska texter från 1512 och framåt