Uppbrottet från Indien

Uppbrottet från Indien

Varifrån kommer romerna? För att få veta det har forskare studerat det gemensamma språket romani chib. Språket visar att romernas förfäder bodde i centrala Indien för att sedan vandra upp till norra Indien och stanna där en längre tid. Mellan 700- och 1100-talet fortsatte de västerut.

Varför romerna lämnade Indien vet vi inte, kanske berodde det på svält och social oro. Kanske flydde de undan muslimernas erövring av Indien. Så småningom kom de till det bysantinska riket kring dagens Turkiet och Grekland, antagligen via Persien och Armenien.

Uppbrottet från Indien

Spår av det indiska ursprunget

Många vardagliga ord är gemensamma för Romani chib och Punjabi, ett språk som idag talas i Pakistan och Indien.

Källa: Linguistic liaison In Punjabi-Inter-Contiental.