Tsarryssland

I Ryssland behandlades romer som jämlika medborgare med fullständiga medborgerliga rättigheter. De speciella insatser som gällde romer handlade om att inkludera dem i samhället och få dem att uppfylla sina medborgerliga plikter. Integrationen var mer framgångsrik i Ryssland än i resten av Europa.

Romer

Romska musiker I Ryssland som poserar framför kameran 1865.

Fotograf okänd.