Den svarta onsdagen

Den 30 juli 1749 ägde en ojämförbar och smärtsam händelse rum i Spanien. Den kallas för "den svarta onsdagen" eller "den allmänna hopdrivningen".

Över 10 000 romer tvångsförflyttades, förvisades, internerades, sattes i tvångsarbete, skadades och dödades.

Romsk kvinna

Spansk-romsk kvinna från Granada i Spanien.

Källa: National Geographic Magazine, Volume 31 (1917), s 257. Författare Austin A. Breed.