Produktion och källor

Sakkunniga som stått för innehåll, urval och faktagranskning: Bagir Kwiek och Ingrid Schiöler.
Producent: Sofia Hultqvist.
Text: Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist.
Textbearbetning: Håkan Strömberg, Pernilla Andersson, Marie Nyberg och Helena Joelsson Ekström.
Bildval: Sofia Hultqvist, Bagir Kwiek och Ingrid Schiöler.
Översättning till engelska: David Isitt och Elin Strand.
Formgivning: Karin Enberg, Vid Form.
Animationer: Hanna Gradin, Dorisfranke.
Webb- och touchscreen-utveckling: Christian Tildelöv och Mohammed Alasaad.

Den största delen av informationen baserar sig på faktablad om den romska historien som Europarådet tagit fram. De faktabladen finns att ladda ner på Council of Europe. Vår romska historia ingår i utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten, Göteborgs stadsmuseum 2013.

Övriga källor

David M. Crowe, A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia (2007) Palgrave Macmillan.

Fraser Angus, The Gypsies (1992) Wiley.

Gilsenbach Reimar, Weltchronik der Zigeuner (1994) Frankfurt am Main: Peter Lang.

Gunborg A Lindholm, Vägarnas folk – de resande och deras livsvärld (1995) Göteborgs universitet.

Hankock Ian, We are the Romani people (2002) University of Hertfordshire Press.

Hazell Bo, Resandefolket: från tattare till traveller (2011) Ordfront.

Hubschmannova Millena, What can sociology suggest about the origin of roma (1972) In: Archiv.

Jansson Karl Axel och Schmid Ingmar, Ett fördrivet folk (2007) Forum för levande historia.

Jean-Pierre Liégeois, Roma, gypsies and travelers (1994) Council of Europe.

Kenrick Donald, Gypsies: From the Ganges to the Thames (2004) Interface Collection (Book 3).

Kenrick Donald/Taylor Gillian, Historical Dictionary of the romanies (1998) Scarecrow Press.

Kyuchukov Hristo och Hancock Ian, History of The Romani People (2005) Boyds Mills Press Inc.

Lev / Laederich Stéphane, The Roma. Volume 1. History, Language and Groups. (2004) Basel: Schwabe Verlag.

Lundgren Gunilla, Taikon Sofia och Eriksson Amanda, Sofia Z-4515 (2006) Bokförlaget Tranan.

Matras Yaron, Romani A linguistic Introduction (2002) Cambridge University Press.

Mozes F. Heinschink, Roma – das unbekannte Volk (1994) Schicksal und Kultur. Böhlau, Wien.

SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (2010) Delegationen för romska frågor.

Taikon Katarinas samlade verk (1963-1981).