På väg igen

På väg igen

Under mitten av 1800-talet började en andra utvandring. Romer lämnade förslavning och förtryck i Moldavien, Rumänien, Ungern Slovakien och på Balkan. Det var den industriella revolutionen som förändrade samhället. Städerna behövde arbetskraft och många människor av olika ursprung satte sig i rörelse. De flesta romerna flyttade österut till Ryssland eller norrut till Skandinavien. Andra begav sig till Västeuropa, Nord- och Sydamerika eller Australien.

På väg igen

Romer i världen

Ingen vet säkert hur många romer det finns i värden. Statistiken är osäker, siffrorna ovan är en uppskattning. Det beror på att många länder redovisar alldeles för få romska invånare. Samtidigt som många romer är statslösa och alla vill inte vara öppna med sin etnicitet.