Deporteringar från Rumänien

I Rumänien kom det fascistiska Järngardet till makten. Romer och judar skickades ut ur Rumänien till Transnistrien i västra Ukraina utan att få ta med sig några ägodelar. Efter två år hämtade Rumänien tillbaka sina medborgare från Ukraina, men då hade hälften dött av svält och sjukdomar.

Barn som blivit deporterade till Triaspol i Transnistrien

Barn som blivit deporterade till Triaspol i Transnistrien, bilden är tagen 1944.

Fotograf/Källa: Friedmann, Deutsches Bundesarchiv.