Förintelsen

Förintelsen

På 1930-talet tog nazisterna makten i Tyskland. Landet erövrade sedan stora delar av Europa under andra världskriget (1939-1945). Då kulminerade århundraden av romsk förföljelse i ett folkmord. Romer jagades, greps och mördades runt om i Europa.

De tyska nazisternas och andra fascisters förföljelse av romerna hade sina rötter i tre tydliga tankesätt som fanns i Europa under första hälften av 1900-talet.

  1. Traditionell antiziganism, en blandning av olika fördomar mot romer, som att romer bar på farliga sjukdomar och stal barn.
  2. Rasism, som bland annat innebar att man trodde att ett "anti-socialt beteende" gick i arv hos särskilda befolkningsgrupper.
  3. Nazisternas "förebyggande metod för brottsbekämpning". Myndigheterna fick gripa och fängsla alla personer som de ansåg var en möjlig fara för samhället, även om de inte hade begått några brott.

Sofia Z-4515

Utdrag ur Sofia Taikons självbiografiska berättelse från koncentrationslägren. Tecknat och berättat av Amanda Eriksson och Gunilla Lundgren i seriealbumet Sofia Z-4515 som gavs ut på Tranan 2006.