Dagens Europa

Dagens Europa

Den senaste stora utvandringen började med upplösningen av Sovjetunionen och kriget i forna Jugoslaven. Krig och politiska förändringar tvingade många att lämna sina hem eller söka arbete på annat håll.

Den ökade internationella medvetenheten om ”den romska frågan” har lett till ett ökat erkännande av romer som en minoritet med rätt till sitt språk, sin kultur och utbildning. Det stödet ges dock framförallt till romska grupper som bott i samma land under flera generationer. Stränga asyllagar och diskriminering av romer leder till en rädsla för att avvisas, och det gör att många hemlighåller sin romska etnicitet.

Dagens Europa

Förföljelse i Europa

Ett urval av artiklar från svenska tidningar de senaste åren om hur romer behandlas i Europa.