Västeuropa


I Västeuropa var romerna först välkomna, men det ändrades snabbt. De bofasta såg romer som dagdrivare som vägrade anpassa sig till samhället. Romernas kunskap att använda läkeörter och spå i händer var enligt kyrkan okristligt.

Från början av 1500-talet började den ena fursten efter den andra att utfärda allt hårdare lagar mot romer. De förvisades och förföljdes. Till sist övergick förföljelsen i ett organiserat dödande.

Romer i Europa

Ett varningsplakat som satt uppe vid den tysk-romerska gränsen för att visa romer att de inte fick komma in i riket.

Källa: Henriette,1994: Les Tsiganes. Une destinée européenne.