Det osmanska riket

Under 500 år hörde Balkan till det muslimska osmanska riket. Där levde många romer och den romska kulturen bär fortfarande många spår både från Balkan och av islam.

Romer

Romer i Smyrna i nuvarande Turkiet, dåvarande Osmanska riket. Vykortet är skickat med ett osmanskt frimärke i början av 1900-talet.

Källa: Fotograf okänd/ Wikimedia commons.