Ankomsten till Europa

Ankomsten till Europa

Under medeltiden spred sig romerna över Europa. På 1200-talet fanns de i de europeiska delarna av det bysantinska riket och år 1322 på Kreta. Från 1385 finns det bevis för att romer levde i Valakiet i dagens Rumänien.

1435 fanns romer i de flesta av Europas städer. Under 1400-talet ägde också de första förvisningarna rum. Kort därefter började förföljelsen på allvar.

Ankomsten till Europa

The Visit of the Gypsies

The Visit of the Gypsies” visar ett möte mellan romer och aristokrater i början av 1500-talet. Gobelängen av ull och silke är gjord i Belgien cirka 1510.

Källa: Currier Museum of art, Manchester New Hampshire.