Romers rättigheter

Under 1900-talets första hälft drevs frågor om romers rättigheter av enskilda personer. Under andra hälften startades lokala och internationella romska organisationer och många började samarbeta kring frågor. Rätten till sin kultur, utbildning och mänskliga rättigheter stod i fokus. Romska organisationer började bedriva politik på hög nivå och krävde att få sin röst hörd.

Deltagare på den första romska världskongressen 1971

Deltagare på den första romska världskongressen 1971 sjunger nationalsången Gelemgelem. På bilden syns Ladislav Demeter, Vanko Rouda och Juan de Dios Ramirez.

Fotograf/Källa: Acton/Klímová 200.