Kommunismen

Andra världskrigets slut ledde till uppkomsten av det kommunistiska ”östblocket”, en del av Europa där många romer bodde. I den kommunistiska ideologin fanns en vilja att likställa alla befolkningsgrupper. Det var integrering snarare än särbehandling som var kärnan i politiken. Det innebar att romernas materiella livsvillkor förbättrades med bättre boende och utbildning. Men samtidigt blev det svårare att behålla den romska identiteten och det ledde till ett sämre socialt liv och utanförskap.