500 år av slaveri

500 år av slaveri

Romernas vandring genom Europa fick ett snabbt slut för dem som hamnade i de rumänska landområdena i södra och östra Karpaterna. Från 1300-talets andra hälft tvingades de in i slaveri. Romer ägdes av staten, kloster och privatpersoner. Slavägarna fick göra vad de ville med sina slavar utom att döda dem. Romer såldes, köptes och gavs bort.

Först efter 500 år började andra länder reagera på romernas situation i området. Slaveriet avskaffades steg för steg och runt 1860 var alla romer fria. Men även efter att de blivit fria fortsatte de att vara helt beroende av lokala jordägare och myndigheter. Många romer försökte försörja sig genom att bli kringresande igen. Andra flyttade in till städerna. Många rumänska romer gav sig av mot Västeuropa och USA.

500 år av slaveri

Slavmarknad

Romska slavar arbetade med jordbruk, i hushållen och som hantverkare. De slavar som ägdes av staten var friare och reste runt som hantverkare, guldvaskare, järnhandlare och björnförare. Varje år fick de ge delar av sina inkomster till staten. Slaveriet av romer i Rumänien avskaffades under samma tid som slaveriet i USA.

Källa: Ian F. Hancock, The pariah syndrome: an account of Gypsy slavery and persecution, Karoma Publishers, 1987. Ian F. Hancock, We Are the Romani People, Univ of Hertfordshire Press, 2002.